Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k detekci a lokalizaci požáru a k vyhlášení poplachu. V kombinaci s automatickým hasicím zařízením (SHZ) je možné zabezpečit i včasné uhašení začínajícího požáru. Podle druhu použité detekce je možné zajistit hlídání navýšení teploty, přítomnost kouře nebo úniku plynu či jiných toxických látek.

Detektor kouře

Tlačítkový hlásič

Lineární hlásič

Detektor plamene


Hlásiče jsou připojeny na kruhové vedení, čímž je zajištěna jejich funkčnost i v případě přerušení vedení. V případě zjištění požáru zajistí EPS všechna požadovaná opatření (dojde k předání poplachové informace na zvolené místo, spuštění akustické či světelné požární signalizace, aktivaci návazných zařízení – jako je např. vzduchotechnika, světlíky, automatické dveře, výtahy atd.).

schema EPS

Schema kruhového vedení EPS

Povinnost instalovat systém EPS je v řadě případů přímo stanovena normou nebo vzniká na základě posouzení požárního nebezpečí konkrétního objektu. Návrh systémů EPS a jejich servis se řídí souborem platných právních norem a je navrhován na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti jednotlivých objektů.

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti požární bezpečnosti staveb. Zajistíme vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby, projektovou dokumentaci, dodávku a instalaci EPS včetně provádění pravidelných zkoušek dle vyhlášky č.246, §7 a v §8 z roku 2001.

Provádění pravidelných kontrol a zkoušek včetně záznamů o jejich uskutečnění je prověřováno při preventivních kontrolách pracovníků Hasičského záchranného sboru.

ochrana plamennými hlásiči

Obvodová ochrana plamennými hlásiči - Terminál dopravy Hradec Králové

Pro instalace EPS používáme vysoce kvalitní a praxí ověřenou techniku, která splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu a spolehlivost. Nabízíme dodávku, montáž a pravidelný servis systémů EPS značek Esser, Siemens, Menvier, Schrack-Seconet, Lites a další.