Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany (PCO).

Ústředna EZS

Klávesnice

Detektor pohybu

Detektor rozbití skla

Siréna


Systém EZS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace - např. systému řízení přístupu, perimetrického či kamerového systému. Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (ostraha objektu, policie, hlídací agentura).

Do systému EZS je také možné integrovat elektronické požární hlásiče (EPH), detektory úniku plynu a další detekční prvky, které jsou schopny identifikovat možný vznik požáru či úniku plynu a včasně tak informovat obsluhu o vzniku takové události. Výrazně se tak mohou eliminovat možné škody na majetku či dokonce životech a zdraví osob.

Detektor kouře

Teplotní detektor

Detektor úniku plynu

Bez detekce


Pro instalace EZS používáme vysoce kvalitní a praxí ověřenou techniku, která splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu a spolehlivost.

Zabezpečení středně velkých objektů až rozsáhlých areálů provádíme většinou systémy Galaxy (Výrobce: Honeywell Security UK Ltd) nebo SINTONY (Výrobce: Siemens).


Pro zabezpečení menších objektů, jako například obchody, drobné provozovny apod. využíváme dle počtu požadovaných detektorů různé řady systémů EZS výrobce Paradox security systems.

schema EZS

Rodinné domy a bytové jednotky zabezpečujeme systémy Jablotron, Paradox a další.


Rozsah zabezpečení, typy detektorů a vhodnost jejich aplikace je vždy nutné posoudit v závislosti na vlastnostech objektu, místa instalace a v neposlední řadě dle individuálních požadavků uživatele.

Jako doplněk v rámci realizace komplexních bezpečnostních systémů, může být dodávka EZS na přání zákazníka rozšířena o mechanické zábrany, jako jsou mříže, bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, trezory a podobně.